รู้จัก NPA & NPL ก่อนคิดลงทุนบ้านมือสอง

24,291 Views เผยแพร่ 3 ก.ค. 58
รู้จัก NPA & NPL ก่อนคิดลงทุนบ้านมือสอง
บ้านมือสองของใครหลายคน อาจมาจากการประมูลทรัพย์สิน NPA ที่ขายทอดตลาด ขณะเดียวกันสำหรับบุคคลใดที่ต้องการซื้อบ้านแต่มีเงินทุนไม่มากพอ การยื่นกู้ซื้อบ้านจึงเป็นทางออก นานวันไปหากสภาพคล่องไม่ดี ความสามารถการผ่อนจ่ายไม่ไหว ขาดการชำระหนี้เกิน 3 เดือน สินเชื่อที่ปล่อยให้กับผู้กู้รายนั้น ก็จะกลายเป็น NPL  ธนาคารจำต้องฟ้องร้องยึดหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขายทอดตลาดสร้างรายได้กลับคืนมา นั้นคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง NPA &NPL และ บ้านมือสอง  ดังนั้นบ้านคุ้มค่า จึงขออธิบาย รายละเอียด  NPA และ NPL  ดังนี้

ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ ( Non-Performing Asset : NPA )

  • ความหมาย : ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ หรือ ทรัพย์สินรอการขาย จะเป็นทรัพย์สินที่สถานบันการเงินใดๆ ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การเข้าสู้ราคา และการซื้อคืนการประมูลขายทรัพย์กรมบังคับคดี แล้วนำออกขายทอดตลาดให้ผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดรายได้กลับคืนมา
  • ลักษณะ ทรัพย์สิน ที่ทางสถาบันการเงินอาจซื้อมาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง , ทรัพย์สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ลูกหนี้มีปัญหาได้ตีโอนชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน  , ทรัพย์สินหลุดจำนอง กรณีที่ลูกหนี้นำทรัพย์สินมาค้ำประกันการกู้ยืม แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด รวมทั้ง ทรัพย์สินขายทอดตลาด จากลูกหนี้ที่ถูกสถาบันการเงินฟ้องและบังคับคดี

 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)

  • ความหมาย : ธปท. นิยามว่า เป็น เงินให้สินเชื่อ จัดชั้นต่ำกว่ามาตราฐาน สงสัย ,สงสัยจะสูญ และสูญตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึง ลูกหนี้ จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชย์กันสำรองครบร้อยละ100 และตัดออกจากบัญชีแล้ว  แต่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญชี
  • ลักษณะ :  ลูกหนี้เงินกู้ ของสถาบันการเงินต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน เป็นต้น ที่ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยปกติ สถาบันการเงินจะมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ  เพื่อรอบรับความเสี่ยงและปรับสถานภาพทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นๆ

เพราะเรารู้ว่า "บ้าน" เป็นสิ่งสำคัญ  เลือกอสังหาฯ
เลือก..บ้านคุ้มค่า

ลงประกาศขาย-เช่าฟรี คำนวณการขอสินเชื่อ

คุ้มค่าน่าอ่าน

ประกาศซื้อ-ขายมาใหม่

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ