ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

นิยาม ข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการ

 

ข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการ

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยินยอม และให้สิทธิแก่ผู้ให้บริการ และอนุญาตให้นำข้อมูลมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ แก้ไขข้อมูลนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้นำเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบความเสียหายนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนร่วมในความเสียหายอันเกิดจากการนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิ์ขาด ในการแก้ไข ลบ ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทางผู้ให้บริการเอง หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการ ไม่สนับสนุนให้เผยแพร่ ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร การพนัน แอบอ้างทรัพย์สินของผู้อื่น สร้างความแตกแยก ดูหมิ่นสถาบัน และขัดต่อกฎหมายและพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถใช้บริการทั่วไปของเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่การใช้บริการของเว็บไซต์ที่ระบุค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการไว้อย่างชัดเจน เช่น การซื้อพื้นที่โฆษณา , การปักหมุดประกาศของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 • ผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์
 • การทำสำเนาข้อมูลทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการไปเพื่อการ เผยแพร่ อ้างอิง โดยไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางการค้า จะต้องใส่ลิ้งค์เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ ให้ถึงหน้าต้นฉบับของข้อมูลนั้นๆ ทุกกรณี

 

การเก็บรักษาข้อมูล

 • ข้อมูลประกาศจะหมอายุและไม่สามารถแสดงข้อมูลต่อสาธารณะ เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือดันประกาศนั้นๆจากเจ้าของประกาศ ภายใน 60 วัน
 • ข้อมูลประกาศทั้งหมดจะถูกลบ เมื่อเจ้าของประกาศไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เกินกว่า 180 วัน

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ  ซึ่งการเชื่อมต่อนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือบริการ โดยเราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม และรับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมต่อได้
 • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงสื่อโฆษณา (Banner) ของผู้สนับสนุนทางการค้า ซึ่งการเชื่อมโยงนั้นอาจมีการขอข้อมูล ทำธุรกรรม หรือการทำการตลาดเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องใช้ดุลพินิจ และการตัดสินใจด้วยตัวของท่านเอง ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ หลังการเชื่อมโยงสื่อโฆษณานั้นๆ

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

 • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อความเสียหาย, สูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง จากการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดจาก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการบุคคลที่สามใดๆ
อัพเดตข้อมูลเมื่อ : 24 กันยายน 2564

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ