บริหารจัดการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

2,966 Views เผยแพร่ 12 ต.ค. 64
บริหารจัดการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการคอนโดมิเนียม ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จะว่ายากก็ไม่เชิง แต่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ เรื่องที่ต้องบริหารจัดการมีหลายอย่างด้วยกัน ยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่รวมผู้คนจำนวนมากเอาไว้ในอาคารเดียวกัน ย่อมมีรายละเอียดต่างๆ มากมายหลากหลายที่ต้องจัดการ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีควมเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังต้องคอยรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ผู้อยู่อาศัยต้องเจออีกด้วย

1.หมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารอยู่เสมอ

ผู้บริหารอาคารควรหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร ว่าส่วนไหนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร มีอะไรชำรุดเสียหายหรือเปล่า เพื่อแก้ไขก่อนที่จะเกิดผลเสียครั้งใหญ่ และควรรีบจัดการทันทีเมื่อพบว่ามีปัญหา เช่น ลิฟต์ ที่อาจส่งสัญญาณการทำงานไม่ดีนัก เริ่มขัดข้องบ่อย ควรรีบเปลี่ยนก่อนที่จะทำให้มีผู้เสียชีวิต หรือแม้แต่วงจรไฟฟ้า หากพบว่าเก่าเกินไป ก็ควรรีบเปลี่ยนก่อนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

รวมถึงควรตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคล เพื่อความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้มีประสิทธิภาพ จะต้องเฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ หากละเลยส่วนนี้ความเสียหายย่อมตามมา และแสดงให้เห็นว่าระบบบริหารจัดการคอนโดมิเนียมนั้นไร้ประสิทธิภาพ

2.ลิสต์ทุกปัญหาเก็บไว้

เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว ควรลิสต์ทุกปัญหาเก็บไว้ให้ครบถ้วน จากนั้นทำการลำดับความสำคัญว่าปัญหาใดดูส่งผลเสียร้ายแรงที่สุด ให้เป็นความสำคัญลำดับแรก แล้วไล่ระดับไปเรื่อยๆ เพื่อจัดการตามลำดับความเหมาะสม

เมื่อลิสต์ทุกปัญหาไว้แล้ว ทำการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด โดยที่วิธีนั้นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากด้วย อย่างเช่นถ้าหากต้องซ่อมบำรุงลิฟต์ จะต้องคิดว่าผู้อยู่อาศัยในคอนโดนั้นจะขึ้นลงทางไหนได้บ้าง มีลิฟต์กี่ตัว มีทางสำรองกี่ทาง หรือต้องวางแผนเวลาในการซ่อมอย่างไร เป็นต้น

3.ตั้งกฎและข้อบังคับ

เพื่อให้การอยู่ร่วมกันภายในคอนโดมิเนียมเป็นไปอย่างราบรื่น จะต้องมีกฎระเบียบที่เหมาะสมกับบบุคคลในถานที่นั้นๆ เหมาะสมกับลักษณะของสถานที่ ฯลฯ อย่างเช่นการห้ามเลี้ยงสัตว์ การห้ามทำอาหาร ฌหรืออื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคอนโดฯ บางแห่งทำได้ บางแห่งอาจไม่เหมาะ อาจมีการประชุมกันก่อนเพื่อรับทราบถึงปัญหา และเปิดให้โหวตร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยกันออกกฎระเบียบ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคนในคอนโดฯ นั้นๆ แล้ว เป็นการตกลงร่วมกัน

ข้อควรระวังคือการออกกฎโดยเผด็จการ ริดรอนสิทธิส่วนบุคคล หรือทำให้ผู้คนที่อาศัยในคอนโดแห่งนั้น อึดอัดคับข้องใจ ไม่มีความเป็นอิสระ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ ควรเคารพเสียงของทุกคนที่อาศัยในสถานที่แห่งนั้นเป็นสำคัญ การเลือกบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินจึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อคอนโด หรือบ้าน

4.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หลายครั้งที่การบริหารจัดการพังเพราะการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารในภาวะที่กำลังประสบปัญหา ทีมงานผู้บริหารจัดการจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้ และเลือกใช้วิธีสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การพูด, การออกหนังสือประกาศ, การโพสต์ลง Social media ฯลฯ นอกจากนี้ต้องเลือกใช้ข้อความที่ชัดเจน กระชับและรัดกุมมากที่สุด หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และการสื่อสารที่สร้างปัญหา เช่น การใช้คำพูดถากถาง ดูถูกดูแคลน เป็นต้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การบริหารจัดการนั้นราบรื่นไปได้ในระดับหนึ่ง

5.จัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ในการอยู่อาศัยคอนโดมิเนียม ลูกบ้านมักต้องเสียค่าส่วนกลางในกับนิติบุคคล และทางทีมผู้บริหารจัดการคอนโดมิเนียมก็ควรใช้งบตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่ควรใช้งบประมาณควรเป็นสิ่งที่จำเป็นกับลูกบ้านหมู่มาก ไม่ควรเอื้อประโยชน์ต่อลูกบ้านส่วนน้อย ที่สำคัญควรมีการลงมติเห็นชอบจากลูกบ้านก่อนเสมอ หากเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่ใช้งบประมาณอยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้สิ่งที่ทีมผู้บริหารจัดการควรมีคือการเลือกใช้สินค้าหรือบริการในราคาคุ้มค่า ควรสืบราคาหลายๆ เจ้าเปรียบเทียบกัน แต่ก็ไม่ควรเห็นแก่ของถูก เพราะอาจไม่มีประสิทธิภาพ และกลายเป็นงบบานปลาย ที่สำคัญควรมีทักษะเจรจาต่อรอง เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่ามากที่สุด

6.ใช้สติให้มาก

การบริหารจัดการจะต้องใช้สติให้มาก โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกบ้านไม่น่ารัก แต่ถ้าหากเป็นผู้บริหารจัดการจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีในระหว่างเจรจากัน อย่าทำตัวไม่น่ารักตอบ เพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลาย หากพบว่าเจรจาแล้วไม่เป็นผล แนะนำให้ใช้กฎหมายเข้าช่วยจะดีที่สุด อย่าทะเลาะวิวาทกับลูกบ้าน เพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน และทำให้ระบบการบริหารจัดการเสียหายด้วย

นอกจากนี้กรณีอื่นๆ ก็ควรใช้สติให้มากเช่นกัน อย่างเช่นการดำเนินการเรื่องใดก็ตาม ต้องรอบคอบอยู่เสมอ อย่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีเอกสารครบถ้วน ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีก่อนตัดสินใจจ้างงาน

7.มาตรการเด็ดขาด

การบริหารจัดการคอนโดมิเนียม จะต้องมีมาตรการที่เด็ดขาด มีการบังคับใช้ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การอยู่ร่วมกันภายในคอนโดเป็นไปอย่างปกติสุข กรณีที่จะผ่อนปรน ควรพิจารณาให้ดี ว่าจะมีความเสียหายตามมาหรือไม่ หากผ่อนปรนแล้วลูกบ้านรายอื่นๆจะออกมาเรียกร้องสิ่งต่างๆหรือเปล่า หากมีเกณฑ์ว่าจะกลายเป็นปัญหาลุกลาม ก็ควรใช้มาตรการเด็ดขาดจะดีที่สุด ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ทางทีมผู้บริหารจัดการก็ต้องมีทักษะในการพิจารณาเคสต่างๆที่เหมาะสมเพียงพอ และตัดสินใจให้เหมาะสม

8.ใส่ใจเรื่องระบบความปลอดภัย

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญกับการบริหารจัดการคอนโดมิเนียมก็คือระบบความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ควรให้ความสำคัญ หมั่นตรวจสอบเสมอ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง สัญญาณฉุกเฉิน ประตูหนีไฟ และอะไรต่างๆ อย่าปล่อยปะละเลย หากพบความขัดข้องต้องรีบแก้ไข นอกจากนั้นอย่าลืมเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยให้ลูกบ้านเข้าใจอย่างชัดเจน เช่น ทางหนีไฟอยู่ตรงไหน ถังดับเพลิงใช้อย่างไร เป็นต้น

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการบริหารจัดการคอนโดมิเนียม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกหลายอย่างที่ผู้บริหารจัดการจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมที่สุด

ลงประกาศขาย-เช่าฟรี คำนวณการขอสินเชื่อ

คุ้มค่าน่าอ่าน

ประกาศซื้อ-ขายมาใหม่

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ