ทิศอสูร ทิศร้าย ซ่อมแซมบ้านต้องระวัง

4,774 Views เผยแพร่ 8 ก.ค. 58
ทิศอสูร ทิศร้าย ซ่อมแซมบ้านต้องระวัง

การซ่อมแซมบ้านเป็นเรื่องปกติที่ทุกบ้านต้องเจอ เพราะบ้านทุกหลังย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพ ทรุดโทรม หรือมีบางส่วนเสียหายชำรุด แต่ในทางฮวงจุ้ยนั้น การซ่อมแซมบ้านนั้นอาจเกิดการกระทบกลับฮวงจุ้ยของบ้าน และคนในบ้านได้หากไม่ได้ดูช่วงเวลาที่ห้ามหรือเหมาะสมกับการซ่อมแซม อย่างเช่นการดู "ทิศอสูร"

ทิศอสูร ทิศต้องห้าม ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับคำนี้ เพราะมีหนังสือหลายเล่ม และเว็บฮวงจุ้ยเกือบทุกแห่งจะกล่าวถึงเรื่องนี้ เพื่อให้เจ้าบ้านทราบ และระมัดระวังในการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ขุด เจาะ เคาะ กระแทก การกระทบกระเทือนที่รุนแรง เพือหลีกเลี่ยงเรื่องร้าย การรับทราบข้อมูลเป็นสิ่งดี แต่การกลัวเกินกว่าเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะทำให้จิตใจเป็นกังวล และท่านอาจตกเป็นเหยื่อของผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย หรืออาจเป็นผู้ที่หวังดีแต่รู้ไม่เท่าถึงการณ์

ทิศอสูร เรียกเต็มๆว่า "ไตรอสูร ซาสัวะ" เป็นทิศทางต้องห้ามในหลักวิชาซาฮะสี่เก็ก ซึ่งวิชาซาฮะสี่เก็กเป็นวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่คนให้ความเชื่อถือ คนจึงเกรงกลัวเรื่องทิศอสูรกันมาก

สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่เคยทราบคือ ผลกระทบของทิศอสูร ไม่ได้เกิดกับทุกบ้าน ทุกตัวบุคคล จะต้องมีองค์ประกอบของ ฟ้า+คน+ดิน ครบถ้วนตามหลักการของฮวงจุ้ยซาฮะสี่เก็กจึงจะส่งผล ข้อ ห้ามเรื่องทิศอสูรจึงเป็นข้อห้ามเรื่องความปลอดภัยในมุมกว้าง ถ้าหากปฎิบัติตามก็จะปลอดภัย ถ้าไม่ปฎิบัติตามก็จะมีความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้

หากในชีวิตจริงเรานำทิศต้องห้ามของทุกวิชามารวมกัน วันๆเราอาจทำอะไรไม่ได้เลย หรือมีแต่ความทุกข์ ความกังวล ดังนั้นสิ่งที่คุณควรระวังขึ้นกับว่า บ้านคุณจัดฮวงจุ้ยด้วยวิชาระบบใด ก็ระวังทิศต้องห้ามเฉพาะในระบบนั้น

เราเคยทราบแล้วว่า พลังงานจากดวงจันทร์มีผลกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกและเหตุการณ์อื่นๆ ดังนั้นดาวที่มีขนาดใหญ่มากเช่น ดาวพฤหัสบดีก็มีพลังงานที่ส่งมามีผลอย่างมากบนโลกด้วยเช่นกัน ทิศที่ดาวพฤหัสบดีส่งพลังงานมาโลกในแต่ละปี ถือว่าเป็นทิศที่มีพลังงานรุนแรง จนชาวจีนเรียกว่า ทิศอสูร ชื่อฟังแล้วน่ากลัวเพื่อให้ผู้ได้รับฟังทราบว่า เป็นสิ่งอันตราย ซึ่งทิศที่ต้องระวังประจำปี มีดังนี้

ปีชวด ทิศอสูร คือ ทิศใต้

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

 

ปีฉลู ทิศอสูร คือ ทิศตะวันออก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

 

ปีขาล ทิศอสูร คือ ทิศเหนือ

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

 

ปีเถาะ ทิศอสูร คือ ทิศตะวันตก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

 

ปีมะโรง ทิศอสูร คือ ทิศใต้

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

 

ปีมะเส็ง ทิศอสูร คือ ทิศตะวันออก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

 

ปีมะเมีย ทิศอสูร คือ ทิศเหนือ

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

 

ปีมะแม ทิศอสูร คือ ทิศตะวันตก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

 

ปีวอก ทิศอสูร คือ ทิศใต้

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหลังพิงทิศใต้ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษาหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศใต้ของบ้าน

 

ปีระกา ทิศอสูร คือ ทิศตะวันออก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หันหลังพิงทิศตะวันออก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันออกของบ้าน

 

ปีจอ ทิศอสูร คือ ทิศเหนือ

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หันหลังพิงทิศเหนือ เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศเหนือของบ้าน

 

ปีกุน ทิศอสูร คือ ทิศตะวันตก

 • บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หันหลังพิงทิศตะวันตก เป็นบ้านที่ได้รับพลังรุนแรง จึงห้ามย้ายบ้าน เปิดร้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ เคาะ กระแทก ขุดดิน รื้อถอน ในบ้านทิศนี้ รวมถึงการฝังศพ เพราะจะเป็นการกระตุ้นพลังและเกิดภัยอันตรายต่างๆได้มากมาย เช่น เจ้าของบ้านเสียชีวิต อุบัติเหตุ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายากหรือเป็นโรคเรื้อรัง เสียทรัพย์สินเงินทองจากเหตุต่างๆ
 • ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำการใดๆที่กล่าวมาเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน

 

การแก้ไขเบื้องต้น

เมื่อใกล้ถึงปีใหม่ ควรตรวจสอบทุกครั้งว่า ปีหน้าทิศอสูรอยู่ทิศไหน และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำตามข้างบน แต่หากจำเป็นต้องกระทำการใดๆจริงๆ วิธีการแก้ไข คือ ต้องทำการสลายหรือกำจัดพลังงานที่ปั่นป่วนออกไป โดยใช้วัตถุธาตุที่มีคุณสมบัติในการดูดพลังงาน เช่น เกลือ ข้าวสาร โลหะ ฯลฯ หลายคนอาจเคยเห็นหนังผีของประเทศในเอเซียใช้ข้าวสาร ใช้เกลือ สาดใส่วิญญาณร้าย ในเทศกาลของญี่ปุ่นก็มีการสาดเกลือไล่ยักษ์ไล่อสูร ในทางการแพทย์แผนไทยก็มีการใช้ข้าวสารดูดกำจัดพิษของลูกสลอดก่อนนำไปใช้งาน สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นกุศโลบายของบรรพชนที่แฝงความรู้สืบต่อกันมาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานของเกลือและข้าวสาร

 

วิธีการสลายพลังอสูร

 1. ใช้เกลือ ข้าวสาร เศษโลหะ (เหรียญ น๊อต โลหะอื่นๆ) รวมกัน สาดให้ทั่วในบริเวณพื้นที่ สาดช่วงบ่ายทิ้งไว้จนพระอาทิตย์ตกดิน
 2. เก็บกวาด โดยห้ามใช้มือเปล่าหยิบจับ ควรใส่ถุงมือ
 3. นำเกลือ ข้าวสาร เศษโลหะ ไปทิ้งให้ห่างจากบ้าน

* ควรทำทันทีหลังจากที่ทราบว่ามีการกระทบอสูร วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะ อสูรวัน และอสูรยาม เท่านั้น อสูรปี และอสูรเดือน จะแรงกว่าที่จะใช้วิธีนี้ การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงไม่กระทบกระเทือนในทิศทางดังกล่าว

 

ที่มา : ฮวงจุ้ยอินเตอร์

แนะนำให้อ่านต่อ 7 ฮวงจุ้ยต้องห้าม สำหรับห้องน้ำในบ้านคุณ !!! 7 ฮวงจุ้ยต้องห้าม สำหรับห้องน้ำในบ้านคุณ !!! ห้องน้ำ มีความสำคัญกับมนุษย์เราทุกคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าห้องนอน แม้ในแต่ละวัน เราจะใช้เวลาในห้องน้ำน้อยกว่าในห้องนอนก็ตาม แต่ห้องน้ำก็เปรียบเสมือนสวรรค์ที่ช่วยให้พวกเราได้ปลดทุกข์ ไม่ว่าหนักหรือเบา ถ้าไม่เชี่อก็ลองฝืนตัวเราไม่ให้เข้าห้องน้ำ แค่เพียงครึ่งวันก็พอ คุณจะรู้สึกอึดอัดแค่ไหน ดังนั้น การจั...

หมวดบทความ :

ลงประกาศขาย-เช่าฟรี คำนวณการขอสินเชื่อ

คุ้มค่าน่าอ่าน

ประกาศซื้อ-ขายมาใหม่

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ