5 อันดับ มหาวิทยาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย

940,122 Views เผยแพร่ 17 พ.ค. 58
5 อันดับ มหาวิทยาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย
แม้จะมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของคุณภาพ และประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย แต่ใช่ว่าการศึกษาในประเทศของเราจะด้อยไปกว่านานาชาติไปซะทั้งหมดทีเดียว เพราะแม้แต่นักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านไม่มากก็น้อยที่ยังเลือกมาศึกษาในบ้านเรา แน่นอนว่าเมื่อเต็มไปด้วยคุณภาพในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติได้ เม็ดเงินที่ต้องทุ่มไปกับการศึกษาในระดับนั้นก็ต้องย่อมไม่น้อยไปกว่าที่ใดเหมือนกัน วันนี้ทีมงานบ้านคุ้มค่า ขอนำเสนอ 5 สถาบันระดับมหาวิทยาลัย ที่มีค่าเทอมสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศมาฝากกันดังนี้

 

อันดับที่ 5 : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเอกชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ โรงเรียนวิศวกรรมสปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.Eng., B.Sc.
ค่าเทอม : 15x,xxx บาท / เทอม

 

อันดับที่ 4 : มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่า "โรงเรียนแพทยากร" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "มหิดล" อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใช้แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.A. Entertainment Media Production
ค่าเทอม : 16x,xxx บาท / เทอม

 

อันดับที่ 3 : มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย (Webster)

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้กว่า 100 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์สหรัฐอเมริกา โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถโยกย้ายระหว่างแคมปัสและโอนหน่วยกิตการเรียนได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เปิดประตูสู่โอกาสให้คุณย้ายไปเรียนแคมปัสต่างๆ ในเครือที่กระจายอยู่ทั่วโลกได้

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.A.
ค่าเทอม : 20x,xxx บาท / เทอม

 

อันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา นักการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.Eng. double degree (NSWU)
ค่าเทอม : 23x,xxx บาท / เทอม

 

อันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)

พัฒนามาจาก "โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ" ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 และได้รับวิทยฐานะเป็น "โรงเรียนอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ" ในปี พ.ศ. 2515 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ย้ายสังกัดมาอยู่ทบวงมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ" หรือ Assumption Business Administration College ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเอแบค (ABAC) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และได้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มี 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ city campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ Aeronautic Engineering - Multi-crew Pilot
ค่าเทอม : 1,07x,xxx บาท / เทอม 

 

ข้อมูลจาก wikipedia.org

แนะนำให้อ่านต่อ 10 โรงเรียนนานาชาติ ค่าเทอมแพงที่สุดของไทย 10 โรงเรียนนานาชาติ ค่าเทอมแพงที่สุดของไทย ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยผุดขึ้นมายังกับดอกเห็ด ยิ่งในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่หลายครอบครัวพอมีฐานะส่งลูกส่งหลานเรียนโรงเรียนเหล่านี้ได้ ยิ่งเหมือนเป็นการสนองความต้องการให้โรงเรียนเหล่านี้ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันกันไม่ใช่แค่เรื่องหลักสูตหรือระดับการศึกษา แต่กลับใช้ความหรูหราไ...

แนะนำให้อ่านต่อ ค่าเทอม 10 อับดับ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ค่าเทอม 10 อับดับ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก สำหรับใครที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการไปเรียนต่อต่างประเทศและอยากสร้างไฮโปรไฟล์ให้กับตัวเองอยู่ล่ะก็ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกคงเป็นที่หมายตาของคุณอยู่แน่ๆ แต่จะมีสักกี่คนกันนะที่นอกจากมีศักยภาพทางสมองไปถึงระดับนั้นแล้ว ยังมีศักยภาพด้านการเงินพอที่จะไปยืนในจุดๆนั้นไ...

หมวดบทความ :

ลงประกาศขาย-เช่าฟรี คำนวณการขอสินเชื่อ

คุ้มค่าน่าอ่าน

ประกาศซื้อ-ขายมาใหม่

SHARE

Share Tweet Share
BanKumKa.Com เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ด้วยข้อมูลที่พร้อมทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือบ้านมือสอง อีกทั้งบทความและข่าวสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้คัดสรรทรัพย์ที่ดีที่สุดได้ในเว็บไซต์ BanKumKa.com ที่เดียว
เว็บไซต์ BanKumKa.Com มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ